โครงการพัฒนาทักษะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในวัยใส

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สโมสรซอนต้า ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในวัยใส ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น