ติดตามโครงการยุวฑูตความดี

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการติดตามโครงการยุวฑูตความดี (สพ่ฐ.)
1. นางสุพร รักบำรุง
2. นางสาวสมพร สามทางกล่ำ
3. นายสุทัศน์ วาลุกา
4. นายคู่บุญ ศกุนตนาค 
5. นายถาวร คำเที่ยง
6. นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
ได้เข้ามาติดตามการดำเนินงานโครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล โดยมีคณะผู้บริหาร
ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ และทางโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมฐานต่าง ๆ ของโครงการยุวฑูตความดีศรีอนุบาล ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม || อัลบั้ม 1 || อัลบั้ม 2

ใส่ความเห็น