ต้อนรับรองผู้อำนวยการ และประธานชมรมศิษย์เก่า พบนักเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางอัมพร  คำอาจ อดีตรองผุ้อำนวยการโรงเรียน และนางจิรภัทร ปั้นประสงค์ ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้ามาพบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เนื่องในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 74 ปี  ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น