ตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่จากศูนย์โรงพยาบาลราชบุรี ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยดำเนินการตรวจสุขภาพเป็นระดับชั้น ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น