การอบรมในโครงการ “8 คุณธรรม รักสามัคคี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชุบรี “การอบรมในโครงการ “8 คุณธรรม รักสามัคคี” ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น