นิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดนิทรรศการมีชีวิต ภายใต้โครงการยุวฑูตความดี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น