กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุรี่หน้าเสาธงข่วงเช้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนางนฤมล เปลี่ยนแพ ดำเนินรายการ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น