นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี พร้อมให้โอวาทแด่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีท่านดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 

ใส่ความเห็น