ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

dsc_0103

วันที่ 13  มกราคม 2560  นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   คณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น