รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560

50077

วันที่ 11 มกราคม 2560 ด.ญ.ศุภิสรา  แซ่เฮา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560 ได้รับโล่และเกียรติบัตร จากท่านนายกรัฐมนตรี ณ.ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

ใส่ความเห็น