การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2

15310276_1429154983779387_310249272_n

นางปราณี  ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เครือข่ายที่ 2  วันศุกร์ที่ 2  ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางกระ

ใส่ความเห็น