กิจกรรมวันลอยกระทงปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น