ทัศนศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการพระราชดำริ เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น