พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม อัลบั้มที่ 1, อัลบั้มที่ 2 , อัลบั้มที่ 3

ใส่ความเห็น