ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น