ยินดีต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี


วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี มีความยินดี และขอต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ สิริปัญญาธรในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น