วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.๑๗ ว.๒๑ ว.๙ (PA) ได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนายสุรีย์ อมาตพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกล่าวรายงาน โดย ดร.ปรพล ชาติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และเข้าร่วมอบรมโดยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น