กิจกรรมวิศวกรน้อยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 ได้เข้าร่วมในกิจกรรมวิศวกรน้อยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเป็นกิจกรรม STEM ที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสวท.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น