พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลราชชุรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

าพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น