โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

1) นางสาวธวัลรัตน์  สงกระสินธุ์  ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2)นางสาวเกศวลี  ลักษณเลิศวงศ์  ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3)นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์  ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น