การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น