มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าประกวด ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 11  มีนาคม 2565  นายสุรีย์  อมาตยพงศ์  ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ส่งสิ่งประดิษฐ์ประเภทของใช้จากวัสดุเหลือใช้  ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “เปิดสมอง ประลองไอเดีย” ส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้  ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น