รร.อนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอินธีวรา แสนสุดสวาท

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอินธีวรา  แสนสุดสวาท  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.5/5ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประเภทเด็กหรือเยาวชน  ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น