การจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น