โครงการหนูนัอยฟันดีโรตารีดูแล (ปีที่5)มอบยาสีฟันและแปลงสีฟัน ให้กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอขอบพระคุณ คุณจิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ที่ได้มอบยาสีฟันและแปรงสีฟันจากสโมสรโรตารีราชบุรี ในโครงการหนูน้อยฟันดีโรตารีดูแล (ปีที่5)เพื่อให้นักเรียนดูแลรักษาอนามัยสุขภาพช่องปากที่ดี ฟันไม่ผุ โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชาคมราชบุรี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น