ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30น. นายยศพล ชัยบุลวัชร ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่อนามัยจากโรงพยาบาลราชบุรี เข้าร่วมประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site ในวันที่24 มกราคม 2565 โดยได้ร่วมกันเสนอแนวทางตามแผนเผชิญเหตุ รวมถึงมาตรการด้านต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีนายสุรีย์ อมาตยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายชั้น ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตามห้องเรียน ในการนี้นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ให้ข้อมูลในการเปิดเรียนตามแผนเผชิญเหตุต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น