ตรวจความพร้อมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ใส่ความเห็น