กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ เวียนเทียนและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น