เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม ฉายภาพยนต์วิทยาศาสตร์ในงาน เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.-๒๐ ธ.ค.63 ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น