ค่ายพุทธบุตรสายชั้นป.๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายจักรพงษ์ พระไชยบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น