ค่ายพุทธบุตรสายชั้นป.๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น