สัปดาห์การเรียนรู้ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้สังเกตุการณ์จากสถานฑูตอินเดีย เยี่ยมชมนิทรรศการสัปดาห์การเรียนรู้ประเทศสาธารณรัฐอินเดียในโครงการยุวทูตความดี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น