ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๒สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น