ค่ายพุทธบุตรชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางจิรพรรณ คชสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรระดับสายชั้นประุถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพุทธบุตรในครั้งนี้ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น