พิธีมอบป้ายและเปิดโครงการ zero waste ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เปิดโครงการ Zero waste school ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการจัดกิจกรรม big cleaning day ขึ้นในวันนี้และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น