โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านศรีบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ โดยการนำของนายธวัช สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานระบบงานห้องสมุดของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น