โครงการปักหมุดสิบจุดปลอดขยะ

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอุนบาลราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการปักหมุดสิบจุดปลอดขยะ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ มาให้ความรู้ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น