สามเณรปลูกปัญญาธรรม

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มาแนะนำโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๘ กับการสัญจรครั้งใหม่ ณ สวนโมกข์ สุราษฎร์ธานี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในระดับชั้น ป.3-4 ณ อาคารสมาคมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น