ประชุมผู้ปกครองสายชั้นป.4

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางปราณี ทัยคุปต์ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ อาคารสมาคม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น