ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตฯ

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ “‘งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ณ ห้องประชุมบัวขมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น