การประกวดราคาซื้่อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลราชบุรีมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับนักเรียน  ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ใส่ความเห็น