มอบเกียรติบัตรคนดีศรีประจำห้องเรียน

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรคนดีศรีประจำห้องเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๓-๖ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น