กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาของสมด็จพระนางเจ่าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒

ใส่ความเห็น