ครู D.A.R.E

วันพฤหัลบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครู D.A.R.E ได้เข้ามาจัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม 

ใส่ความเห็น