สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ(อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น