นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รับฟังธรรมะ

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้ารับฟังธรรมะ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น