วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ ๑๐๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ รองผู้กำกับกองลูกเสือ จังหวัดราชบุรี ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามฯ ขึ้น เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือ จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน โดยมีลูกเสือเนตรนารี พร้อมด้วยผู้กำกับฯ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ในพิธีฯ ได้จัดให้มีการทบทวนคำปฎิญาณของลูกเสือ และเดินสวนสนามต่อหน้าธงลูกเสือประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่ง บรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติและในโอกาสนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 รวมทั้งกองลูกเสือที่ชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรานารี ของจังหวัดราชบุรีประจำปี ๒๕๖๑

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น