ค่ายปฏิบัติการ กดสวิตซ์ ชีวิตออฟไลน์

นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๔-๖ ห้อง ๙ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าค่ายปฏิบัติการ กดสวิตซ์ ชีวิตออฟไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Go Genius Learning Center เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒|อัลบั้ม ๓

ใส่ความเห็น