การอบรบเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราขบุรี เขต ๑ ได้ให้เกียรติ์เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราขบุรี เขต ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร และครู สังกัดสพป.รบ. ๑ และคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเสังกัด สข. ระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมในครั้งนี ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น