รณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

 

วันพฤหัสบดีที่่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลได้เข้าร่่วมกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนืองในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และได้มีการเดินรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น